Skip to main content

PRoGRaM

View full program

Mischa Andriessen

zo. 18 juli 2021 18:45 - 19:05, Dichter onder de Boom
zo. 18 juli 2021 19:25 - 19:45, Dichter onder de Boom

Mischa Andriessen (1970) heeft drie dichtbundels op zijn naam staan en is na zijn optreden in Wonderfeel in 2018 nu opnieuw te gast. Hij schuwt het onheilspellende niet en maakt zichtbaar dat we samenvallen met wat we verteld krijgen. Dat onze gedeelde geschiedenis is gebaseerd op overlevering en herinnering, geruchten en heldenverhalen, die we naar believen bijschaven en doorvertellen – misschien wel om de angst voor de toekomst te bezweren. Dat we die verhalen zíjn.

Mischa Andriessen, poëzie

Mischa Andriessen

Program of 2024

When the program of 2024 is announced it will be posted here.

When does Wonderfeel 2024 take place?

What is the price of a ticket?

What do the different stages entail?

Is there kids’ programming?