Ga naar hoofdinhoud

Visie & Missie

Visie

De visie van Wonderfeel is gebaseerd op wat we in de sector signaleren:

  • Door de beweging naar buiten toe (buiten de concertzalen) in combinatie met de festivalisering van het muziekaanbod, krijgt het begrip ‘beleving’ een nieuwe dimensie en wordt (klassieke) muziek laagdrempeliger toegankelijk voor een bredere doelgroep.
  • We leven in een tijd waarin (alle) muziek 24/7 (digitaal) toegankelijk is. Dit in combinatie met het algemeen groeiende gevoel niets te willen missen (Fear Of Missing Out), doet de waarde van de beleving van een live uitvoering stijgen.
  • De hang naar kwaliteit, naar echtheid, naar sámen bewuster leven vertaalt zich goed naar een festival voor (klassieke) muziek in de natuur.
  • Duurzaamheid wordt door een steeds grotere groep als vanzelfsprekend beschouwd en uitgedragen. Tegen die achtergrond is de samenwerking met Natuurmonumenten en de plaatsing van het festival midden in de natuur een belangrijk signaal en een motivatie om zo duurzaam mogelijk te opereren.

Deze signaleringen hebben geleid tot drie uitgangspunten voor het festival Wonderfeel:

  • De beleving van klassieke podiumkunsten een nieuwe prikkel geven door een andere context;
  • De flexibiliteit van live klassieke muziek tonen in een outdoor festivalconcept.
  • Bouwen aan een zo duurzaam mogelijke presentatie van klassieke muziek, zowel in enge zin (qua impact op de natuur) als in brede zin (een bredere doelgroep blijvend interesseren voor klassieke muziek). De kracht van cultuur, ambacht en natuur worden op Wonderfeel met elkaar verbonden.

Wonderfeel is kortom een actuele zoektocht naar de dynamiek en vitaliteit van (klassieke) muziek en kunstvormen die in haar verlengde liggen. Het festivalconcept biedt ruimte voor ontmoetingen en ontdekkingen, tegen de achtergrond van ongedwongen groen. We zijn ervan overtuigd dat door het plaatsen van klassieke muziek in een natuurlijke context, de beleving wordt geïntensiveerd. Met daaraan toegevoegd de aankleding van het terrein, de rollende keukens en de rand- programmering staat Wonderfeel voor een ongewone beleving van muziek in al haar verschijningsvormen. Onze marketingoperatie, naar het voorbeeld van popfestivals, is hierop afgestemd met dagtickets (in plaats van losse kaartverkoop), een vol festivalschema met parallelle programmering en een camping op loop- afstand van het festivalterrein.

Missie

Wonderfeel is hét jaarlijks terugkerende festival voor een indringende ervaring met klassieke muziek en kunstvormen die in haar verlengde liggen. Waar musici van topniveau graag komen spelen voor een breed publiek – van nieuwkomers (jong én oud) tot doorgewinterde muziekliefhebbers – in een natuurlijke, toegankelijke context. Wonderfeel is een ontmoetingsplek waar openheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid de boventoon voeren. Bij alles wat we doen, staan ‘geven en nemen’ in duurzame relatie tot elkaar.

Het festival heeft de ambitie om te onderzoeken en grenzen te verleggen, met als doel te inspireren en te verbinden. Welke zijpaden daarbij ook bewandeld worden, er zal altijd sprake zijn van een herkenbare relatie met klassieke muziek.