Ga naar hoofdinhoud

Vacatures

Lid Raad van Toezicht/penningmeester Wonderfeel festival

Penningmeester RvT Wonderfeel
4 keer per jaar

Wonderfeel is een driedaags buitenfestival met klassieke muziek midden in de natuur van buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland, vlakbij Hilversum, met 10.000 bezoekers waaronder 1100 kinderen. Meer dan 300 musici zijn goed voor 110 concerten/uitvoeringen.
Naast muziek wordt de programmering gecomplementeerd met poëzie en dans.

Het festival wordt georganiseerd i.s.m. natuurmonumenten.

Wonderfeel heeft een landelijke uitstraling met uitvoerige aandacht van radio en landelijke pers.

De Wonderfeel organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie die rapporteert aan de Raad van Toezicht. In totaal bestaat het team op kantoor uit 12 medewerkers, voornamelijk zzp’ers. In de aanloop naar en tijdens het festival groeit dit aantal naar een crew van 60 professionele bouwers en technici en 200 vrijwilligers.

De exploitatie van stichting Wonderfeel wordt voor 50% gedekt door fondsen en subsidienten. De resterende 50% van de inkomsten wordt gerealiseerd d.m.v. kaartverkoop, horeca en merchandise.

Voor meer info: www.wonderfeel.nl

De penningmeester van Wonderfeel:

 • heeft affiniteit met klassieke muziek
 • vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg bij te dragen aan de ontwikkeling van Wonderfeel
 • weet hoe toezicht te houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • heeft een zakelijke instelling, maar houdt ook rekening met alle andere aspecten die van belang zijn voor het succesvol functioneren van Wonderfeel waaronder de activiteiten op het gebied van sociale duurzaamheid.
  is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team.
 • kan besturen op hoofdlijnen, is in staat om de impact van het beleid op de operationele gang van zaken mee te wegen.
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, hecht aan draagvlak voor besluitvorming.
 • is voor minimaal 4 vergaderingen per jaar beschikbaar (in Amsterdam) en het incidenteel ondersteunen van de Wonderfeel directie.

Specifieke taken van de penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties.
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • heeft kennis van of is bereid zich te verdiepen in relevante financiële wet- en regelgeving in culturele sector.
  is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening.

Wonderfeel past de Cultural Governance Code toe. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn. Het lidmaatschap van de RvT van stichting Wonderfeel is een onbezoldigde functie. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie, kom dan uiterlijk voor vrijdag 31maart 2023 met ons in contact via info@wonderfeel.nl