Skip to main content

PRoGRaM

View full program

Asha Karami

Sat. 16 July 2022 14:10 - 14:30, Dichter onder de Boom
Sat. 16 July 2022 16:00 - 16:20, Dichter onder de Boom

Asha Karami debuteerde in 2019 met de dichtbundel Godface (De Bezige Bij) en ontving meteen nominaties voor de Herman de Coninckprijs, Grote Poëzieprijs en E. du Perronprijs. Haar poëzie is verkennend, vervreemdend, intuïtief, zoekend, onderzoekend, Haar gedichten, essays en korte verhalen verschenen in Het Liegend Konijn, Poëziekrant, Terras, Revisor, De Groene Amsterdammer en De Gids. Ze is redacteur bij DIG (voorheen De-Internet-Gids). Naast het schrijven werkt ze als jeugdarts en als ringarts bij vechtsportgala’s.

Asha Karami

Program of 2024

When does Wonderfeel 2024 take place?

What is the price of a ticket?

What do the different stages entail?

Is there kids’ programming?